Årsredovisning 2012

Verksamhet

Varumärken att lita på

Starka varumärken är motorn bakom Fiskars tillväxt; de engagerar våra konsumenter känslomässigt och lockar till långvarig märkeslojalitet. Fiskars varumärken ger moderna konsumenter möjlighet att uttrycka personlighet och starka känslor. Konsumenterna litar på att våra varumärken håller samma kvalitet och ger samma upplevelse om och om igen.

Vart och ett av varumärkena i vår unika portfölj har en tydligt definierad roll i planen för att förverkliga våra tillväxtmål. Våra främsta varumärken, Fiskars, Iittala och Gerber, är internationellt kända och dem utvecklar vi med global ambition. Vi fortsätter att investera i de här tre varumärkena, eftersom vi anser att de har potential att växa på nya marknader och ta över nya produktkategorier.

Våra regionala varumärken innehar ledande positioner på sina hemmamarknader och är dessutom starka nog i sig själva för att kunna marknadsföras internationellt. Våra lokala och taktiska varumärken kompletterar vårt sortiment genom att fungera som dörröppnare på nya marknader och genom att erbjuda våra konsumenter olika prisnivåer, vilket ger ett taktiskt stöd för vår övriga portfölj.

Omstruktureringen av vår organisation år 2012 var avsedd att ge fart åt Fiskars tillväxt. Med nytt, skärpt fokus i våra verksamhets- och säljenheter kan vi hantera en större mängd varumärken internationellt och därmed uppgradera varumärken som tidigare var lokala till nivån regionala varumärken.

Efter förvärvet av Royal Copenhagen kan Fiskars Hem nu konsolidera ett unikt, internationellt attraktivt sortiment av nordiska varumärken för dukning: de regionala varumärkena Royal Copenhagen, Rörstrand (tidigare ett lokalt varumärke) och Arabia.

Inom trädgårdsverksamheten kommer varumärket Fiskars ytterligare att stärkas av att det danska trädgårdsredskapsvarumärket Zinck-Lysbro integreras under varumärket Fiskars. Genom att kombinera de brittiska och tyska verksamheterna för krukodling har vi kunnat skapa ett sortiment under det regionala varumärket EbertSankey och det kan marknadföras också på andra marknader. Ytterligare ett tecken på vår nya organisations förmåga att föra fram varumärken med stor potential utanför deras hemländer är byggverktygsvarumärket Leborgne. Det här ansedda franska varumärket kommer nu att upphöjas till regional nivå och tas med i vårt sortiment för hela Europa.

Fiskars


Iittala


Gerber