Årsredovisning 2012

emea

Under 2012 ledde det övergripande instabila finansiella klimatet och nedskärningar i statsutgifterna till minskad optimism bland hushållen i Europa och att planera inköp var även fortsättningsvis viktigt för detaljhandeln. Optimismen var tydligare i Nordeuropa än i Sydeuropa, där marknadsvillkoren var särskilt besvärliga. Det övergripande ekonomiska klimatet försämrades under året vilket påverkade detaljhandel och konsumenter på många marknader. I många länder i Europa drabbades detaljhandeln inom trädgårdsområdet ytterligare av ovanligt dåligt och regnigt väder.

Koncernen

Fiskars omsättning i EMEA minskade med 3 %, på grund av avyttringen av Silva samt minskad försäljning av snöredskap och båtar.

Affärsområdet Hems omsättning ökade, tack vare kategorin Boende. Tillväxten fick hjälp av framgångsrika lanseringar och ökad distribution. Omsättningen för affärsområdet Trädgård låg under föregående års nivåer, när efterfrågan på snöredskap var exceptionellt hög. Fiskars fortsatte att vinna marknadsandelar i Centraleuropa, trots regnigt väder under säsongen. Utelivs försäljning nådde 2011 års nivåer trots avyttringen av Silva i 2011, i och med att satsningarna på Gerbers internationella expansion gav en kraftig försäljningstillväxt. Båtverksamheten påverkades av den ekonomiska osäkerheten men Buster behöll sin ledande ställning på marknaden.

Omsättning i EMEA

501,9

MILJ. EURO

 

 

67 %

Av den konsoliderade omsättning

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

42,6

MILJ. EURO