Årsredovisning 2012

amerika

I Nordamerika inleddes året med en försiktig optimism och det verkade finnas en större vilja bland hushållen att göra inköp som de hade skjutit upp. Under våren och sommaren minskade hushållens optimism återigen, i takt med amerikanernas allt större pessimism i fråga om hushållsekonomin. Ett varmare väder hjälpte detaljhandeln inom hemmafixar- och trädgårdsområdet. Några fortsatte att sälja av lagret från fjolårets säsong, när försäljningen av trädgårdsprodukter gick dåligt. Mot slutet av året ökades hushållens optimism igen av ett antal positiva ekonomiska signaler, men oron för budgetstupet dämpade återigen optimismen mot slutet av året. Trots tillväxten i detaljhandelsförsäljningen ville återförsäljarna inte fylla på varulagren.

Koncernen

Omsättningen i Amerika-segmentet ökade med 8 %, tack vare god utveckling för Skola, kontor och hobby och Trädgård samt en starkare amerikansk dollar.

Omsättningen för Trädgård utvecklade positivt, med god utveckling hos många viktiga kunder. Försäljningen av produkter för Skola, kontor och hobby fortsatte att utvecklas starkt, och fick draghjälp av framgångsrika produktlanseringar och bra försäljning till viktiga kunder vid skolstarten. Affärsområdet Uteliv påverkades av en minskad efterfrågan i de institutionella kanalerna och försäljningen nådde inte 2011 års rekordnivåer. Försäljningen till handeln utvecklades positivt.

Omsättning i Amerika

250,4

MILJ. EURO

 

 

33 %

Av den konsoliderade omsättning 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

34,2

MILJ.EURO