Årsredovisning 2012

Hållbarhet

Samhällsengagemang

Vi vill driva Fiskars och få företaget att växa på ett hållbart sätt. Vi känner ett djupt engagemang för att ta hand om de människor som är med och skapar våra produkter och för att bidra till de samhällen som vi är verksamma i.

År 2012 definierade Fiskars inom vilka områden man satsar på välgörenhet genom donationer till organisationer i de lokalsamhällen som bolaget är verksamt i: Barnen – vår framtid, Naturen – vår miljö, Kulturen – vår historia.

Barnen – vår framtid

Vi strävar efter att bygga en god framtid och anser att varje barn har rätt till en trygg och lycklig barndom. För att bidra till det här har vi inlett ett nationellt samarbete med SOS-Barnbyar i Finland.

Genom det här samarbetet vill vi hjälpa unga människor som flyttar från en SOS-Barnby till sitt första egna hem genom att ge dem en ”Fiskars startförpackning för ditt hem och kök”. I paketet ingår en uppsättning kärl, bestick, kokkärl och andra praktiska föremål.

Naturen – vår miljö

 

Fiskars Project Orange Thumb® är ett samhällsförankrat trädgårdsinitiativ som ger grupper verktyg, material och resurser för att skapa vackra och produktiva allmänna trädgårdsmiljöer.

År 2012 beviljades 10 trädgårdspaket av verktyg och pengar till lokala grupper på olika håll i Nordamerika. I San Antonio, Texas, och i Ottawa, Ontario, förvandlades obebyggda tomter till fruktträdgårdar för lokalinvånarna genom samarbete med frivilligorganisationer – och det på bara en dag.

Kulturen – vår historia

Fiskars har upplevt mer än 360 år av framgångar och förtroendet och historian lever vidare i den unika atmosfär som präglar bolagets födelseort, Fiskars Bruk.

Ta en titt på vår webbplats
för att få veta mer om vår hållbarhetsinriktning och
hur vi utvecklar vår hållbarhetsprestation

www.fiskarsgroup.com