Årsredovisning 2012

Hållbarhet, en hörnsten för vår långsiktiga framgång

Fiskars anser att en hållbar utveckling förutsätter att hänsyn tas till hela livscykeln för produkterna. Dessutom krävs ett engagemang för hållbar formgivning och varaktiga produkter. Vi strävar efter att ständigt förbättra hållbarheten inom bolaget och år 2012 fortsatte arbetet med vårt hållbarhetsprogram. Vårt fokus har varit inriktat på en transparent och hållbar leveranskedja och på att utveckla ett ledarskap som går hand i hand med våra globala ambitioner.

Vi har valt vårt eget unika sätt att satsa på hållbarhet och det utgår från kärnan i vår existens: hållbar design och produkter som präglas av funktionalitet. Vårt hållbarhetsprogram bygger på vår uppförandekod och våra värderingar. Vi tänker på våra produkters hela livscykel – från råvara till återvinning. Våra fyra fokusområden är: hållbar design, ansvarsfull tillverkning, samhällsengagemang och långsiktig lönsamhet.

Långsiktig lönsamhet

Fiskars har som målsättning att prestera bättre än marknaden och bevara fokus på solid lönsamhet på lång sikt. Goda ekonomiska resultat och ekonomiskt ansvarstagande är viktiga förutsättningar för långsiktig framgång för företaget. Dessutom skapar Fiskars välfärd i samhället genom bland annat sysselsättning, skatter och upphandling.

Ta en titt på vår webbplats
för att få veta mer om vår hållbarhetsinriktning och
hur vi utvecklar vår hållbarhetsprestation

www.fiskarsgroup.com