Årsredovisning 2012

Verkställande direktör

Företagets styrelse utser och vid behov avskedar verkställande direktören, som samtidigt är koncernchef. Den verkställande direktören leder företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, gällande lagstiftning, myndigheternas förordningar och styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Koncernledningen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Verkställande direktör är Kari Kauniskangas (ekon. mag. född 1962). Han började arbeta i företaget 2008.

Företaget har ingen ställföreträdare för verkställande direktören.