Årsredovisning 2012

Förvaltning

StyrelsenS sammansättning

Kaj-Gustaf Bergh

Född 1955, diplomekonom, juris kandidat

Styrelseordförande, styrelsemedlem sedan 2005
Ordförande i Compensation Committee och Nomination Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna 

Verkställande direktör i Föreningen Konstsamfundet r.f. 2006–

Central arbetserfarenhet:
SEB Asset Management, direktör 1998–2001, Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör 1986–1998 

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Ålandsbanken Abp 2012–, KSF Media Holding Ab 2007–, Finaref Group Ab 1999–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2008–, Stockmann Oyj Abp 2007–, Julius Tallberg Oy Ab 2006–, Ramirent Abp 2004–

Alexander Ehrnrooth

Född 1974, ekonomie magister, MBA 

Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2000
Medlem i Audit Committee och Nomination Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna 

Verkställande direktör i Virala Oy Ab 1995–

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Aleba Corporation 2003–, Belgrano Investments Oy 1999–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2010–

Paul Ehrnrooth

Född 1965, ekonomie magister 

Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2000
Medlem i Audit Committee och Nomination Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna 

Verkställande direktör och styrelseordförande i Turret Oy Ab 2005–

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Savox Group 2004–
Vice styrelseordförande: Ixonos Oyj 2010–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2010–

Ralf R. Böer

Född 1948, juris kandidat 

Styrelsemedlem sedan 2007
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget och samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:
Foley & Lardner LLP, partner 1981–, Foley & Lardner LLP, styrelseordförande och verkställande direktör 2002–2011 

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Plexus Corp. 2004–

Louise Fromond

Född 1979, juris kandidat, LL.M. 

Styrelsemedlem sedan 2010
Medlem i Audit Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna 

Central arbetserfarenhet:
Helsingfors universitet, doktorand 2005–2008 

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Oy Holdix Ab 2010–
Styrelsemedlem: Tremoko Oy Ab 2008–, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse 2004–, Fromille Oy Ab 1998–

Gustaf Gripenberg

Född 1952, teknologie doktor 

Styrelsemedlem sedan 1986
Ordförande i Audit Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna 

Professor på Aalto-universitetet 1999–

Central arbetserfarenhet:
Helsingfors universitetet, överassistent 1987–1998

Ingrid Jonasson Blank

Född 1962, civilekonom 

Styrelsemedlem sedan 2010
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna 

Central arbetserfarenhet:
ICA Sverige AB, verkställande direktör 2004–2010

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Ambea AB 2012–, Hellefors Bryggeri AB 2012­–, Forex Bank AB 2011–, TeliaSonera 2010–, ZetaDisplay AB 2010–, Bilia AB 2006–

Karsten Slotte

Född 1953, diplomekonom 

Styrelsemedlem sedan 2008
Medlem i Audit Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna.

Koncernchef i Oy Karl Fazer Ab 2007– 

Central arbetserfarenhet:
Cloetta Fazer Ab (publ), koncernchef 2002–2006, Cloetta Fazer Konfektyr Ab, verkställande direktör 2000–2002, Fazer Konfektyr Ab, verkställande direktör 1997–2000 

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Finlands Näringsliv EK 2011–, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 2009–, Livsmedelsindustriförbundet rf 2008–, Finsk-svenska handelskammaren 2003–, Onninen Oy 2001–

Jukka Suominen

Född 1947, diplomingenjör, ekonom 

Styrelsemedlem sedan 2008
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna 

Central arbetserfarenhet:
EFFOA/Silja Oyj Abp, direktör, verkställande direktör, koncernchef 1975–2000 

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Lamor Corporation Ab 2005–2007, 2010–, Rederiaktiebolaget Eckerö 2006–
Styrelsemedlem: Huhtamäki Oyj 2005–

Upp