Årsredovisning 2012

Förvaltning

Direktörer 31.12.2012

Thomas Enckell

Direktör, Trädgård, EMEA, anställd sedan 2007
Född 1963, ekonomie magister 

Central arbetserfarenhet:
Iittala Group, försäljningsdirektör 2007
Iittala Group, direktör för Iittala affärsområdet och internationell försäljning 2003–2007
Iittala Group, affärsverksamhetsdirektör 2000–2003
Designor, affärsverksamhetsdirektör 1996–2000 

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Stala Oy och Stala Tubes Oy 2008–

Axel Goss

Direktör, Säljregion Central, EMEA, anställd sedan 2012
Född 1961, ekonomie magister 

Central arbetserfarenhet:
Reckitt Benckiser, regionförsäljningschef, Europa 2006–2012

Reckitt Benckiser, direktör, Global Customer Development 2001–2006
Reckitt Benckiser, regionsförsäljningschef, Europa, Private Label 1998–2000

Jakob Hägerström

Direktör, Säljregion Norr, EMEA, anställd sedan 2009

Född 1971, ekonomie magister 

Central arbetserfarenhet:
Fiskars Home, försäljningsdirektör 2009–2011

Samsung Electronics Nordic Ab, marknadsföringsdirektör, Finland 2009
L'Oréal Finland Oy, avdelningschef, dagligvaruavdelningen 2005–2008
L'Oréal Finland Oy, produkt och marknadsföringschef 1999–2003

Teemu Kangas-Kärki

Direktör, Hem, anställd sedan 2008
Född 1966, ekonomie magister 

Central arbetserfarenhet:
Fiskars Oyj Abp, ekonomidirektör 2008–2012
Alma Media Abp, ekonomidirektör 2003–2008
Kesko Abp, ekonomidirektör 2002–2003
Corporate Business Controller 2000–2001
Suomen Nestlé Oy, ekonomidirektör 1999–2000
Smith & Nephew Oy, ekonomichef 1996–1998
Unilever Oy & Gmbh, Marketing Controller & Internal Auditor 1992–1996

Jason Landmark

Direktör, Uteliv, Amerika, anställd sedan 2001
Född 1967, ekonom 

Central arbetserfarenhet:
Gerber, försäljningsdirektör, marknadsföring och kundservice 2001–2004
Newell Rubbermaid, nationell försäljningsdirektör 1997–2001
Newell Rubbermaid, flera förmansuppgifter inom försäljning och marknadsföring 1990–1997

Juha Lehtola

Direktör, Båtar, anställd sedan 2009
Född 1966, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
Stora Enso Oyj, direktör för ny affärsverksamhet 2007–2009
Stora Enso Oyj, direktör för resultatenhet 2003–2007
Stora Enso Oyj, direktör för nya affärsområden 2002–2003
Stora Enso Packaging Sp.,verkställande direktör 1999–2002

Timo Leskinen

Direktör, personaladministration, anställd sedan 2009
Född 1970, psykologi magister 

Central arbetserfarenhet:
Nokia, Nokia Services, direktör, personaladministration 2008–2009
Nokia, Nokia Customer and Market Operations, direktör, personaladministration 2006–2008
Nokia, Nokia Ventures Organizations, direktör 2004–2006
Nokia, personaladministrationschef 2000–2003
Personaladministrationskonsult 1997–2000

Paul Tonnesen

Direktör, Trädgård & SOC, Amerika, anställd sedan 2007
Född 1964, MBA, ekonom 

Central arbetserfarenhet:
Elmer´s Products, Inc., internationell försäljnings- och kundservicedirektör 2005–2007
Spectrum Brands, försäljningsdirektör 2002–2005
American Safety Razor, försäljnings och marknadsföringschef 1998–2002 

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Milwaukee Institute of Art & Design 2011–, Boys and Girls Club 2011–, Le Moyne College School of Business 2011–

Frans Westerlund

Informationsadministrationsdirektör, anställd sedan 2009
Född 1966, ekonomie magister 

Central arbetserfarenhet:
Nokia, direktör, Process and System Solutions, Nokia Markets 2006–2009
Nokia, direktör, Delivery Management, Nokia Information Management 2001–2006
Nokia, direktör, Application Services, Nokia Singapore 2001
Nokia, olika positioner i Nokia Information Management 1994–2001

Upp