Årsredovisning 2012

ledningen

Den utvidgade ledningsgruppen

Koncernledningen, direktörerna för Fiskars affärsområden, cheferna för säljregionerna inom EMEA och cheferna för Human Resources och IT bildar ledningen i företaget (Executive Team). Den utvidgade ledningsgruppen sammanträder minst fyra gånger per år för att diskutera implementeringen av den integrerade företagsstrategin, implementeringen av gemensamma verksamhets- och affärsmodeller samt resultat och möjligheter för företaget.

Säljregionerna inom EMEA

I maj 2012 introducerade Fiskars en ny matrisorganisation för EMEA-regionen i syfte att skynda på tillväxten. Från och med 1 september 2012 tog de två säljregionerna (Norr och Central) på sig det kommersiella ansvaret för sina respektive regioner. Cheferna för ländernas säljenheter, som tidigare rapporterade antingen till EMEA-affärsområdena Hem eller Trädgård, rapporterar nu till direktören för respektive säljregion.

Jakob Hägerström utsågs till direktör för säljregion Norr och Axel Goss utsågs till direktör för säljregion Central. Båda rapporterar till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.

Koncernledningen följer säljregionernas resultat och planering med hjälp av månatliga och kvartalsvisa rapporter och har regelbundna möten med affärsområdesdirektörerna för att följa upp viktiga aktiviteter och behandla försäljnings- och affärsutvecklingen.

Ledningen för affärsområden

Fiskarskoncernen har fyra rapporterande segment: EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga (Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).

Företaget har tre affärsområden: Hem, Trädgård och Uteliv. De tre affärsområdena hanteras under två geografiska segment: EMEA och Amerika. Ledningen för affärsområdena ansvar för sin egen affärsverksamhet och för utvecklingen av sitt affärsområde. De ansvarar för att verksamheten följer lagstiftning samt andra bestämmelser och företagets principer.

De ansvarar också för att de dotterbolag som är associerade med verksamheten har tillräckliga resurser för att uppfylla verksamhetsbehoven.

Direktörerna för respektive affärsområde bistås i dessa uppgifter av ledningsgrupperna för affärsområdena och cheferna för säljregionerna och säljenheterna. I syfte att underlätta samarbetet mellan säljenheterna och affärsområdena deltar direktörerna för EMEA-säljregionerna i ledningsgruppsmötena för EMEA-affärsområdena.

Koncernledningen följer affärsområdenas resultat och planering med hjälp av månatliga och kvartalsvisa rapporter och har regelbundna möten med direktörerna för de olika affärsområdena för att följa upp viktiga aktiviteter och att behandla affärsområdes-, varumärkes- och kategoristrategier samt implementering av affärsmodeller.

Under 2012 bestod ledningen för affärsområden av:

  • Thomas Enckell, Trädgård EMEA
  • Teemu Kangas-Kärki, Hem från 2 mars och Jaakko Autere fram till 2 mars 2012
  • Jason Landmark, Uteliv, Amerika
  • Juha Lehtola, Båtar
  • Paul Tonnesen, Trädgård och SOC, Amerika