Årsredovisning 2012

Bokslut

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Vid utgången av räkenskapsperioden 2012 är moderbolagets utdelningsbara egna kapital 778,8 milj. euro (448,8).

Bolagets styrelse föreslår till ordinarie bolagsstämma att en dividend på 0,65 euro per aktie utdelas för år 2012.

Det finns 81 905 242 aktier som är berättigade till utdelning. Som dividend skulle sålunda utdelas 53 238 407,30 euro. Därefter återstår 725,6 milj. euro i utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

 

Helsingfors, den 6 februari, 2013

 

Kaj-Gustaf Bergh Ralf Böer


Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth


Louise Fromond Gustaf Gripenberg


Ingrid Jonasson Blank Karsten Slotte


Jukka Suominen Kari Kauniskangas

verkställande direktör