Årsredovisning 2012

Bokslut

8. Extraordinära poster


euro 2012 2011
Erhållet koncernbidrag 18 881 208,03 9 765 000,00
Beviljat koncernbidrag -4 900 000,00 -5 097 200,00
Sammanlagt 13 981 208,03 4 667 800,00