Årsredovisning 2012

Bokslut

6. Löner och antal anställda


Löner och arvoden

euro 2012 2011
Löner och arvoden 5 030 284,56 5 828 023,39
Pensionskostnader 1 042 747,58 876 614,20
Lönebikostnader 989 522,61 216 382,53
Sammanlagt 7 062 554,75 6 921 020,12Antal anställda


2012 2011
I genomsnitt (FTE) 52 48
Vid slutet av perioden 49 50