Årsredovisning 2012

Bokslut

5. Arvoden och ersättningar till revisorer


euro 2012 2011
Revisionsuppdrag 88 258,00 77 062,64
Skatterådgivning 143 080,66 205 336,77
Andra uppdrag 392 853,00 30 838,00
Sammanlagt 624 191,66 313 237,41