Årsredovisning 2012

Bokslut

4. Övriga rörelsekostnader


Rörelsens kostnader per kostnadsslag

euro 2012 2011
Råvaror och förnödenheter 164 209,17 193 906,22
Förändring av lager 67 558,21 14 782,16
Personalkostnader 7 062 554,75 7 104 005,23
Avskrivningar och nedskrivningar 1 616 884,47 1 692 039,48
Externa tjänster 897 589,37 456 558,74
Övriga 12 932 024,29 13 391 477,82
Totalt 22 740 820,26 22 852 769,65Övriga rörelsekostnader

euro 2012 2011
Försäljningsförlust på anläggningstillgångar 17 506,59 12 868,78
Till koncernbolag
602,16
Sammanlagt 17 506,59 13 470,94