Årsredovisning 2012

Bokslut

3. Övriga rörelseintäkter


euro 2012 2011
Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 132 780,09 177 526,54
Vinst från värdering av aktier i dotterbolag till gängse värde i apport*
165 084 868,60
Övriga intäkter 92 770,39 18 390,10
Sammanlagt 225 550,48 165 280 785,24* Vinst från värdering av aktier i dotterbolag till gängse värde i apport vid överlåtelse av aktier i Fiskars Brands Inc till Fiskars Americas Holding Oy Ab.