Årsredovisning 2012

Bokslut

23. Ansvarsförbildelser


euro 2012 2011
Som säkerhet för egna förbindelser 712 541,00 1 040 448,00
Leasing- och hyresansvar 2 965 731,00 2 721 097,00
Garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 12 151 314,00 13 017 885,00
Sammanlagt 31.12. 15 829 586,00 16 779 430,00