Årsredovisning 2012

Bokslut

21. Resultatregleringar


euro 2012 2011
Räntor 924 540,05 1 096 896,88
Löner och sociala kostnader 2 088 536,00 1 764 851,59
Periodisering av inköp mm. 898 007,98 323 968,72
Sammanlagt 31.12. 3 911 084,03 3 185 717,19