Årsredovisning 2012

Bokslut

2. Omsättning


euro 2012 2011
Royaltyintäkter 20 933 236,43 20 159 550,75
Hyresintäkter 2 986 836,26 2 865 850,09
Övriga 2 042 548,32 2 551 321,38
Sammanlagt 25 962 621,01 25 576 722,22