Årsredovisning 2012

Bokslut

19. Långfristiga skulder som förfaller senare än efter 5 år


euro 2012 2011
Lån från penninginrättningar 30 000 000,00 30 000 000,00