Årsredovisning 2012

Bokslut

15. Resultatregleringar


euro 2012 2011
Räntefordringar 1 007 651,15 639 975,98
Övriga resultatregleringar 345 228,06 849 429,07
Sammanlagt 31.12. 1 352 879,21 1 489 405,05