Årsredovisning 2012

Bokslut

13. Varulager


euro 2012 2011
Halvfärdiga arbeten 14 039,00 19 224,72
Färdiga varor 152 871,78 215 244,27
Sammanlagt 31.12. 166 910,78 234 468,99