Årsredovisning 2012

Bokslut

12. Placeringar


2012
Fordringar
Dotter- hos bolag Övrigabolags- inom samma aktier och
euro aktier koncern andelar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 961 555 728,04 5 167 236,66 6 830 262,76 973 553 227,46
Ökningar

259 738,47 259 738,47
Minskningar -81 068 283,68 -2 992 936,66 -52 364,86 -84 113 585,20
Anskaffningsvärde 31.12. 880 487 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 889 699 380,73Nedskrivningar 1.1. -369 150 000,00
-682 485,00 -369 832 485,00
Minskningar och ökningar 369 150 000,00
-28 837,80 369 121 162,20
Nedskrivningar 31.12. 0,00
-711 322,80 -711 322,80Bokföringsvärde 31.12.2012 880 487 444,36 2 174 300,00 6 326 313,57 888 988 057,932011
Fordringar
Dotter- hos bolag Övrigabolags- inom samma aktier och
euro aktier koncern andelar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 983 276 888,44 75 366 426,48 6 904 626,86 1 065 547 941,78
Ökningar 128 778 839,60
179 000,00 128 957 839,60
Minskningar -150 500 000,00 -70 199 189,82 -253 364,10 -220 952 553,92
Anskaffningsvärde 31.12. 961 555 728,04 5 167 236,66 6 830 262,76 973 553 227,46Nedskrivningar 1.1. -405 456 029,00
-682 485,00 -406 138 514,00
Minskningar och ökningar 36 306 029,00

36 306 029,00
Nedskrivningar 31.12. -369 150 000,00
-682 485,00 -369 832 485,00Bokföringsvärde 31.12.2011 592 405 728,04 5 167 236,66 6 147 777,76 603 720 742,46Dotterbolagsaktier

Andel av Andel
aktiekapital av röster Bokförings-

Antal aktier Hemort
% % värde
Avlis AB* 25 641 347 Stockholm SE 100,0 100,0 533 118 788,70
Ferraria Oy Ab 750 000 Raseborg FI 100,0 100,0 17 659 665,00
Fiskamin AB 1 000 000 Sollentuna SE 100,0 100,0 49 085 185,85
Fiskars Americas Holding Oy Ab 1 000 Raseborg FI 100,0 100,0 207 571 862,76
Fiskars Europe Holding Oy Ab 1 000 Raseborg FI 100,0 100,0 71 340 500,00
Fiskars Services Oy Ab 250 Helsingfors FI 100,0 100,0 2 500,00
Fiskars (Thailand) Co., Ltd. 100 Bangkok TH 1,0 1,0 2 409,12
Inha Bruk Ab 10 000 Etseri FI 100,0 100,0 1 199 446,33
Fastighets Ab Danskog gård 4 000 Raseborg FI 100,0 100,0 504 563,78
Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy 150 Åbo FI 100,0 100,0 2 522,82
Sammanlagt 31.12.2012
880 487 444,36* Äger 13 % (15,1) av Wärtsiläs aktier. Marknadsvärdet för andelen i Wärtsilä var 839,0 milj. euro (663,9) i slutet av räkenskapsperioden.Aktier och andelar i övriga företagBokförings-


värde
Övriga aktier och andelar ägda av Fiskars Oyj Abp 6 326 313,57
Sammanlagt 31.12.2012 6 326 313,57