Årsredovisning 2012

Bokslut

24. Avsättningar


2012

Långfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 0,9 2,4 2,4 5,6
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,1
Avsättningar som gjorts under perioden 0,1 0,1 0,1 0,2
Belopp som utnyttjats under perioden
-1,5 -0,1 -1,6
Förändringar i estimat -0,1

-0,1
Upplösta och hävda avsättningar

-0,3 -0,3
Avsättningar 31.12. 0,8 1,0 2,1 3,9

Kortfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 1,0 0,6 0,5 2,1
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättningar som gjorts under perioden 0,2 1,2 0,4 1,8
Belopp som utnyttjats under perioden -0,1 -1,1
-1,2
Förändringar i estimat


0,0
Upplösta och hävda avsättningar
-0,1
-0,1
Avsättningar 31.12. 1,1 0,6 0,9 2,6

2011

Långfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 1,0 1,7 2,5 5,2
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättningar som gjorts under perioden 0,0
0,1 0,0
Belopp som utnyttjats under perioden
-0,3 -0,1 -0,4
Förändringar i estimat -0,2 1,2 0,0 1,1
Upplösta och hävda avsättningar 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Avsättningar 31.12. 0,9 2,4 2,4 5,6

Kortfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 1,0 1,4 0,1 2,5
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,1
Avsättningar som gjorts under perioden 0,2 0,0 0,4 0,6
Belopp som utnyttjats under perioden -0,1 -0,7 0,0 -0,9
Förändringar i estimat 0,0

0,0
Upplösta och hävda avsättningar -0,1 -0,1
-0,2
Avsättningar 31.12. 1,0 0,6 0,5 2,1