Årsredovisning 2012

Bokslut

18. Varulager


milj. euro 2012 2011
Rå- och driftsmaterial 20,1 22,8
Halvfärdiga arbeten 8,8 10,9
Färdiga varor 106,8 97,3
Förskottsbetalningar 0,5 0,2
Varulager 136,2 131,2
Nedskrivning -18,2 -12,9
Sammanlagt 31.12. 118,0 118,3