VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUTViisivuotiskatsaus

2012 2011 2010 2009 2008
Liikevaihto milj. euroa 748 743 716 660 697

josta ulkomailla milj. euroa 579 569 550 519 546

% liikevaihdosta % 77,4 76,6 76,8 78,6 78,2

vienti Suomesta milj. euroa 54 69 78 89 98
Liikevaihdon muutos, % % 0,7 3,7 8,4 -5,3 7,7
Bruttokate milj. euroa 272 259 254 221 213

% liikevaihdosta % 36,4 34,9 35,4 33,5 30,6
Liiketulos milj. euroa 64 53 49 39 6

% liikevaihdosta % 8,5 7,1 6,9 6,0 0,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä milj. euroa 63 62 60 40 41
Osakkuusyhtiön tulososuus milj. euroa 48 43 66 66 70
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos milj. euroa 6 -1 -2 0 -6
Rahoitusnetto milj. euroa 83 67 -6 -14 -19

% liikevaihdosta % 11,1 9,1 -0,9 -2,2 -2,8
Tulos ennen veroja milj. euroa 200 162 107 91 52

% liikevaihdosta % 26,8 21,8 14,9 13,8 7,4
Tuloverot jatkuvasta toiminnasta milj. euroa -22 -5 -12 -8 -2
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 179 156 94 84 49

% liikevaihdosta % 23,9 21,1 13,2 12,7 7,1
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa


0,0 -0,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut milj. euroa 173 172 173 165 187
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset milj. euroa 22 22 35 28 33

% liikevaihdosta % 2,9 2,9 4,9 4,3 4,7
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 95 107 93 121 97
Investoinnit (ml. yritysostot) milj. euroa 33 24 19 15 30

% liikevaihdosta % 4,4 3,3 2,6 2,2 4,3
Tutkimus- ja kehittämismenot milj. euroa 8 9 8 9 8

% liikevaihdosta % 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2
Aktivoidut kehittämismenot milj. euroa 1 1 1 0 1
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta milj. euroa 619 554 553 505 447
Määräysvallattomien omistajien osuus milj. euroa0,0
Oma pääoma yhteensä milj. euroa 619 554 553 505 447
Korolliset nettovelat milj. euroa 72 151 200 236 310
Käyttöpääoma milj. euroa 71 83 101 103 149
Taseen loppusumma milj. euroa 935 940 979 973 970
Sijoitetun pääoman tuotto % 29 23 15 14 9
Oman pääoman tuotto % 31 28 18 18 11
Omavaraisuusaste % 66 59 57 52 46
Nettovelkaantumisaste % 12 27 36 47 69
Henkilöstö keskimäärin (FTE)
3 364 3 545 3 612 3 867 4 325
Henkilöstö kauden lopussa
3 449 3 574 3 944 3 742 4 119

josta ulkomailla
1 839 2 072 1 904 2 111 2 397