VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

Osakekohtaiset tunnusluvut

2012 2011 2010 2009 2008
Osakepääoma milj. euroa 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Tulos/osake (laimennettu ja laimentamaton) euroa/osake 2,18 1,91 1,15 1,05 0,64

jatkuvat toiminnot euroa/osake 2,18 1,91 1,15 1,05 0,64
Nimellisosinko/osake* euroa/osake 0,65* 1,37 1,90 0,52 0,50
Osingonjako milj. euroa 53,2 112,2 155,6 42,6 38,2
Oma pääoma / osake euroa/osake 7,56 6,77 6,76 6,16 5,77
Osakkeen osakeantioikaistu keskikurssi** euroa/osake 16,00 16,92 13,94 8,25 10,91
Osakkeen osakeantioikaistu alin kurssi** euroa/osake 13,60 10,99 10,52 5,32 6,89
Osakkeen osakeantioikaistu ylin kurssi** euroa/osake 17,49 22,05 17,45 11,10 13,90
Osakkeen osakeantioikaistu kurssi 31.12.** euroa/osake 16,69 13,94 17,33 10,62 6,96
Osakekannan markkina-arvo milj. euroa 1 367,0 1 141,8 1 419,5 869,9 633,2
Osakkeiden määrä, 1 000 kpl
82 023,3 82 023,3 82 023,3 82 023,3 77 510,2
Omat osakkeet, 1 000 kpl
118,1 118,1 112,6 112,6 112,5
Osakkeiden vaihdon kehitys, 1 000 kpl
4 883,3 5 730,3 6 626,0 4 406,8 5 082,1
Hinta/voitto-suhde**
8 7 15 10 11
Osinko/tulos, % % 29,8 71,9 165,3 51,0 77,6
Efektiivinen osinkotuotto, %** % 3,9 9,8 11,0 4,9 7,2
Osakkeenomistajien määrä 31.12.
16 148 15 339 12 213 11 916 9 899
* Hallituksen ehdotus.

** Osakesarjat A ja K yhdistettiin 30 kesäkuuta 2009. Aikaisempien vuosien luvuissa on esitetty A-sarjan osaketiedot.


Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake ovat samat, koska yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.