VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

7. Työsuhde-etuudet ja henkilöstö


Työsuhde-etuudet

milj. euroa 2012 2011
Palkat ja palkkiot 138,3 135,8
Muut henkilösivukulut 18,2 18,7
Eläkekulut maksupohjaisista järjestelyistä 16,2 15,3
Eläkekulut etuuspohjaisista järjestelyistä -0,8 0,3
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,9 0,9
Irtisanomiskorvaukset 0,5 0,6
Yhteensä 173,3 171,7


Henkilöstö kauden lopussa


2012 2011
Suomi 1 610 1 670
Muu Eurooppa 1 123 1 174
USA 533 555
Muut 183 175
Yhteensä 3 449 3 574


Henkilöstö (FTE) keskimäärin


2012 2011
Välittömät 1 233 1 507
Välilliset 2 131 2 038
Yhteensä 3 364 3 545Fiskars käyttää seuraavia määritelmiä henkilöstömäärien raportoinnissa: Henkilöstö kauden lopussa = palkkakirjanpidon mukaan aktiivisessa työsuhteessa oleva henkilöstö kauden lopussa. Henkilöstö (FTE) keskimäärin = tehdyn työtuntimäärän perustella kokopäiväiseksi muunnettu henkilömäärä kauden aikana.