VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

5. Liiketoiminnan muut tuotot


milj. euroa 2012 2011
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,2 0,3
Vuokratuotot 0,6 0,5
Silvan myyntiin liittyvän varauksen tuloutus 0,8
Muut tuotot 0,5 1,4
Yhteensä 2,1 2,2