VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

4. Liiketoimintahankinnat ja -myynnit


2012

Wärtsilän osakkeiden myynti

Fiskars-konserni sopi 24.4.2012 Investor AB:n kanssa yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilä Oyj Abp:lle. Omistusten juridinen yhdistyminen tapahtuu myöhemmin, mutta yhtiöt toimivat Wärtsilä-omistuksen suhteen yhteistoimin kyseisestä päivästä lähtien.


Osana yhteistyösopimusta Fiskarsin tytäryhtiö Avlis AB on myynyt 2,08 % Wärtsilän osakkeista Investorille 30,90 euron hintaan Wärtsilän osaketta kohti, eli yhteensä noin 126,8 milj. eurolla. Fiskars omistaa nyt 13,0 % osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä (15,1). Fiskars-konserni ja Investor AB omistivat 31.12.2012 yhdessä 42 948 325 Wärtsilän osaketta, joka on 21,8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Wärtsilä muodostaa edelleen yhden Fiskars-konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi sillä edelleen olevan merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä.Tilikaudella 2012 ei ollut hankintoja. Fiskars allekirjoitti 12.12.2012 sitovan sopimuksen tanskalaisen Royal Copenhagen A/S:n ja Royal Scandinavian Modern KK Japanin osakekantojen ostosta. Hankinta saatiin päätökseen 4.1.2013 ja on esitetty tässä konsernitilinpäätöksessä raportointipäivän jälkeisenä tapahtumana liitetiedossa 28.


2011

Wärtsilän osakkeiden myynti

Fiskarsin täysin omistama tytäryhtiö Avlis AB myi 1 974 320 Wärtsilän osaketta eli 11,7 % Wärtsilä-omistuksestaan pääasiassa kansainvälisille sijoittajille yhteensä 110,6 milj. eurolla vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Osakekohtainen hinta oli 56,00 euroa (antikorjattuna 28,00) osakkeelta. Fiskars-konserni kirjasi myynnistä noin 69,8 milj. euron voiton.


Silva Sweden AB:n osakkeiden myynti

Fiskarsin täysin omistama tytäryhtiö Avlis AB myi tytäryhtiönsä Silva Sweden AB:n osakekannan sijoitusyhtiö Karnellille heinäkuussa 2011. Silva oli osa Fiskarsin Ulkoilu–liiketoiminta-aluetta. Silva-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2010 oli 15 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli noin 220 henkilöä.


Luovutetut rahavarat olivat 0,1 milj. euroa, aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 4,5 milj. euroa ja käyttöpääoma 6,0 milj. euroa.


Fiskars kirjasi Silvan myynnistä noin 5,3 milj. euron kertaluonteisen luovutustappion kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Osakkeiden myynnillä oli noin 6,3 milj. euron positiivinen vaikutus investointien rahavirtaan.Tilikaudella 2011 ei ollut hankintoja.