VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

3. Kertaluonteiset erät


Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset, merkittävät tuotteiden takaisinvedot sekä sakot ja sakonluonteiset korvaukset käsitellään kertaluonteisina erinä. Tuotot on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kulut liiketoiminnan muissa kuluissa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelmassa asiaankuuluvassa toiminnossa rivillä poistot ja arvonalentumiset tai rivillä liikearvon arvonalennukset, mikäli kyseessä on liikearvo.


Tilikaudella 2012 kirjattiin kertaluonteisena tuottona 0,8 milj. euron tuloutus Silvan vuonna 2011 tapahtuneeseen myyntiin liittyvästä varauksesta.


Tilikaudella 2011 kirjattiin kertaluonteisina kuluina Silvan myyntiin liittyvä 5,3 milj. euron tappio, kilpailunrajoitusmaksuun liittyvä 3,0 milj. euron kulu ja tuotteiden takaisinvetoon liittyvä 1,1 milj. euron tappio, yhteensä 9,3 milj. euroa.