VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

25. Ostovelat ja muut velat


milj. euroa 2012 2011
Ostovelat 49,7 51,6
Muut velat 12,9 13,5
Siirtovelat

Korkovelat 1,4 1,4

Palkat ja sosiaalikulut 32,0 34,5

Alennukset ja komissiot 23,5 21,5

Muut siirtovelat 37,1 32,5
Yhteensä 31.12. 156,6 154,9


Muut siirtovelat sisältävät materiaalihankintojen, asiakkaille myönnettävien vuosialennusten ja muiden kulujen jaksotukset.