VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

24. Varaukset


2012

Pitkäaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 0,9 2,4 2,4 5,6
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,1
Lisäykset 0,1 0,1 0,1 0,2
Käytetyt varaukset
-1,5 -0,1 -1,6
Arvioiden muutokset -0,1

-0,1
Varausten peruutukset

-0,3 -0,3
Varaukset 31.12. 0,8 1,0 2,1 3,9

Lyhytaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 1,0 0,6 0,5 2,1
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0
Lisäykset 0,2 1,2 0,4 1,8
Käytetyt varaukset -0,1 -1,1
-1,2
Arvioiden muutokset


0,0
Varausten peruutukset
-0,1
-0,1
Varaukset 31.12. 1,1 0,6 0,9 2,6

2011

Pitkäaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 1,0 1,7 2,5 5,2
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0
Lisäykset 0,0
0,1 0,0
Käytetyt varaukset
-0,3 -0,1 -0,4
Arvioiden muutokset -0,2 1,2 0,0 1,1
Varausten peruutukset 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Varaukset 31.12. 0,9 2,4 2,4 5,6

Lyhytaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 1,0 1,4 0,1 2,5
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,1
Lisäykset 0,2 0,0 0,4 0,6
Käytetyt varaukset -0,1 -0,7 0,0 -0,9
Arvioiden muutokset 0,0

0,0
Varausten peruutukset -0,1 -0,1
-0,2
Varaukset 31.12. 1,0 0,6 0,5 2,1