VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

21. Osakepääoma


Osakepääoma ja omat osakkeet
2012 2011 2012 2011tuhatta kpl tuhatta kpl milj. euroa milj. euroa
Osakepääoma
1.1. 82 023 82 023 77,5 77,5
Osakepääoma 31.12. 82 023 82 023 77,5 77,5


2012 2011 2012 2011tuhatta kpl tuhatta kpl milj. euroa milj. euroa
Omat osakkeet
1.1. 118,1 112,6 0,9 0,8
Muutos
5,5
0,1
Omat osakkeet 31.12. 118,1 118,1 0,9 0,9


Osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä
31.12.2012

31.12.2011

Osakkeiden
Osakepääoma Osakkeiden
Osakepääoma

lukumäärä Äänimäärä euroa lukumäärä Äänimäärä euroa
Osakkeet (1 ääni/osake) 82 023 341 82 023 341 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200
Yhteensä 82 023 341 82 023 341 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.