VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

20. Rahavarat


milj. euroa 2012 2011
Pankkitalletukset 16,4 6,1
Yhteensä 31.12. 16,4 6,1