VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

2. Segmentti-informaatio


Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä sekä Aasian ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut. Jako perustuu konsernin sisäiseen johdon raportointiin, joka pohjautuu maantieteellisiin alueisiin. Toiminnot jaetaan edelleen liiketoiminta-alueisiin.


Toimintasegmentit

EMEA: Tuotot muodostuvat Kodin, Puutarhan ja Ulkoilun kuluttajatuotteiden myynnistä vähittäiskauppiaille Euroopassa, Lähi-idässä sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Lisäksi kodintuotteita myydään omissa myymälöissä suoraan kuluttajille.


Amerikka: Tuotot muodostuvat Kodin, Puutarhan ja Ulkoilun kuluttajatuotteiden myynnistä vähittäiskauppiaille Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Muut: Tuotot muodostuvat lähinnä kiinteistöjen vuokratuloista ja puun myynnistä Suomessa. Muut-segmentti muodostuu Kiinteistöistä ja konsernihallinnon toiminnoista.


Osakkuusyhtiö Wärtsilä: Tuottoja ovat osuus osakkuusyhtiön tuloksesta.


Segmenttien välinen myynti ei ole merkittävää. Myynti on markkinaehtoista. Kiinteistöt-ryhmä omistaa ja vuokraa konserniyhtiöille Suomessa kiinteistöjä esim. tuotannolliseen käyttöön.


Johto seuraa toimintasegmenttien liiketulosta erikseen päätöksentekoa varten. Segmentin varat ja velat jaotellaan niiden maantieteellisen sijainnin mukaisesti. Rahoitustuottoja ja -kuluja sekä tuloveroja ohjataan konsernitasolla, joten niitä ei kohdisteta segmenteille.


Amerikassa Fiskarsin tuotemerkeillä myytävien tuotteiden jakelu, logistiikka ja kuluttajatottumukset ovat hyvin saman tyyppisiä eri liiketoiminta-alueilla. EMEA-alueella markkinat ja jakelu ovat eriytyneet, mutta asiakkaan kannalta liiketoiminta-alueet toimivat samassa ympäristössä.


Liiketoiminta-alueet

Liiketoiminta-alueet ovat Koti, Puutarha ja Ulkoilu. Tuotot raportoidaan liiketoiminta-alueille asiakkaille myytyjen tuotteiden luonteen mukaisesti. Liiketoiminta-alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.


Kohdistamattomat erät

Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja ja tuottoja. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa konsernin hallintoon liittyviä eriä, verosaamisia, lainasaamisia, osakkeita ja osuuksia. Kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja verovelkoja. Myös osa uudelleenjärjestelykustannuksista on kohdistamatonta.


Fiskarsilla ei ole asiakkaita joiden osuus konsernin liikevaihdosta ylittäisi 10 %.

Toimintasegmentit

2012
Osak- Kohdis-
kuus- tamatto-
yhtiö mat ja Konserni
milj. euroa EMEA Amerikka Muut Wärtsilä eliminoinnit yhteensä
Ulkoinen liikevaihto 495,0 248,7 4,1

747,8
Sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 6,9 1,7 2,2
-10,8 0,0
Liikevaihto 501,9 250,4 6,3
-10,8 747,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 41,8 34,2 -12,9

63,1
Kertaluonteiset erät* 0,80,8
Liiketulos 42,6 34,2 -12,9

63,9
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos

5,6

5,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta


47,8
47,8
Wärtsilän osakkeiden realisointitulos87,0 87,0
Rahoitustuotot ja -kulut-3,8 -3,8
Tulos ennen veroja
200,4
Tuloverot-21,5 -21,5
Tilikauden tulos
178,9Varat 494,0 110,9 577,7 280,4 -527,6 935,4
Velat 286,0 70,0 191,1
-230,6 316,5
Investoinnit 8,4 4,4 20,0

32,8
Poistot ja arvonalentumiset 14,3 4,8 2,7

21,9* Sisältää kertaluonteisen 0,8 milj. euron tuoton Silvan myyntiin liittyvän varauksen tuloutuksesta.
2011
Osak- Kohdis-
kuus- tamatto-
yhtiö mat ja Konserni
milj. euroa EMEA Amerikka Muut Wärtsilä eliminoinnit yhteensä
Ulkoinen liikevaihto 509,8 228,7 4,1

742,5
Sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 7,0 3,8 2,1
-12,9 0,0
Liikevaihto 516,8 232,5 6,2
-12,9 742,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 42,0 31,6 -11,4

62,1
Kertaluonteiset erät* -8,3 -1,1


-9,3
Liiketulos 33,7 30,5 -11,4

52,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos

-1,0

-1,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta


42,7
42,7
Wärtsilän osakkeiden realisointitulos69,8 69,8
Rahoitustuotot ja -kulut-2,4 -2,4
Tulos ennen veroja
161,8
Tuloverot-5,5 -5,5
Tilikauden tulos
156,3Varat 512,5 216,3 306,3 300,8 -395,6 940,2
Velat 332,5 74,5 366,1
-387,2 385,9
Investoinnit 13,4 3,9 7,5

24,7
Poistot ja arvonalentumiset 15,1 4,5 1,9

21,5* Sisältää Silvan myyntiin liittyvän 5,3 milj. euron kertaluonteisen tappion, kilpailunrajoitusmaksuun liittyvän 3,0 milj. euron kertaluonteisen kulun ja 1,1 milj. euron tuotteiden takaisinvetoon liittyvän kertaluonteisen tappion.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

milj. euroa 2012 2011
Koti 322,8 306,3
Puutarha 287,6 294,3
Ulkoilu 133,3 137,8
Muut 4,1 4,1
Yhteensä 747,8 742,5Maantieteellinen informaatio

milj. euroa 2012 2011
Liikevaihto Suomesta 168,7 174,0
Liikevaihto USA:sta 221,5 205,0
Liikevaihto muista maista 357,6 363,6
Yhteensä 747,8 742,5milj. euroa 2012 2011
Varat Suomessa*,** 442,2 466,1
Varat muissa maissa* 214,6 194,9
Yhteensä 656,9 660,9* Pysyvät vastaavat poislukien verosaamiset.

** Varat Suomessa sisältävät myös osakkuusyhtiö Wärtsilän.