VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

19. Myyntisaamiset ja muut saamiset


milj. euroa 2012 2011
Myyntisaamiset 101,0 111,0
Johdannaiset 0,4 1,1
Muut saamiset 6,5 4,8
Siirtosaamiset 8,2 7,7
Yhteensä 31.12. 116,0 124,6Myyntisaamisten ikäjakauma

milj. euroa 2012 2011
Erääntymättömät saamiset 85,3 91,7
1–30 päivää erääntyneet 14,4 16,1
31–60 päivää erääntyneet 2,1 2,5
61–90 päivää erääntyneet 0,9 1,1
91–120 päivää erääntyneet 0,4 0,6
Yli 120 päivää erääntyneet 1,1 2,4
Luottotappiovaraus 31.12. -3,2 -3,4
Yhteensä 31.12. 101,0 111,0Myyntisaamiset valuutoittain

milj. euroa 2012 2011
Tanskan kruunu (DKK) 5,7 6,8
Euro (EUR) 37,8 41,4
Norjan kruunu (NOK) 5,7 7,7
Ruotsin kruunu (SEK) 7,5 7,9
Englannin punta (GBP) 3,1 6,1
Yhdysvaltain dollari (USD) 31,7 31,6
Muut valuutat 9,4 9,4
Yhteensä 31.12. 101,0 111,0Myyntisaamiset jakautuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Konsernin suurimmat asiakkaat ovat vakaan luottoluokituksen saaneita jälleenmyyntiliikkeitä. Luottotappioriskin on arvioitu olevan kohtalainen. Suurin mahdollinen luottotappioriski vastaa myyntisaamisten kokonaismäärää.