VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

18. Vaihto-omaisuus


milj. euroa 2012 2011
Aineet ja tarvikkeet 20,1 22,8
Keskeneräiset tuotteet 8,8 10,9
Valmiit tuotteet / tavarat 106,8 97,3
Ennakkomaksut 0,5 0,2
Vaihto-omaisuuden arvo 136,2 131,2
Arvonalentumisvaraus -18,2 -12,9
Yhteensä 31.12. 118,0 118,3