VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

13. Aineelliset hyödykkeet


2012Rahoitus-Maa-
leasingilla Koneet Kesken-

ja
hankitut ja eräiset
milj. euroa vesialueet Rakennukset kiinteistöt kalusto investoinnit Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 16,5 52,5 14,6 167,2 4,3 255,0
Tilikauden muuntoerot 0,0 0,4 -0,3 0,2 0,0 0,3
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit
0,0
Lisäykset 0,0 1,0
3,3 8,6 12,9
Vähennykset 0,0 -0,1
-10,1
-10,2
Siirrot tase-erien välillä 0,0 2,2
4,2 -8,0 -1,6
Hankintamenot 31.12. 16,4 56,0 14,3 164,8 4,9 256,4Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.
27,4 12,2 121,0
160,6
Tilikauden muuntoerot
0,0 -0,2 0,2
0,0
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset
2,7 1,2 12,7
16,6
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit
0,0
Vähennykset
0,0 0,0 -9,9
-9,9
Siirrot tase-erien välillä
0,1
-0,9
-0,8
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 0,0 30,2 13,2 123,0 0,0 166,4Kirjanpitoarvo 31.12. 16,4 25,8 1,1 41,8 4,9 90,0Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin 7,6
2011Rahoitus-Maa-
leasingilla Koneet Kesken-

ja
hankitut ja eräiset
milj. euroa vesialueet Rakennukset kiinteistöt kalusto investoinnit Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 16,5 52,2 14,1 160,7 7,3 250,8
Tilikauden muuntoerot 0,0 -0,3 0,5 -0,9 -0,1 -0,8
Liiketoimintahankinnat -0,1 -0,1
-1,1 -0,1 -1,5
Lisäykset 0,1 0,3
6,8 12,5 19,7
Vähennykset 0,0 -0,4
-9,5
-9,9
Siirrot tase-erien välillä
0,8
11,1 -15,3 -3,4
Hankintamenot 31.12. 16,5 52,5 14,6 167,2 4,3 255,0Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.
26,4 11,7 117,7
155,8
Tilikauden muuntoerot
0,1 0,4 -1,1
-0,7
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset
1,4 0,1 13,9
15,4
Liiketoimintahankinnat
-0,1
-0,6
-0,6
Vähennykset
-0,4
-8,7
-9,2
Siirrot tase-erien välillä
0,0
-0,2
-0,2
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 0,0 27,4 12,2 121,0 0,0 160,6Kirjanpitoarvo 31.12. 16,5 25,1 2,4 46,2 4,3 94,4Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin 1,8