VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

10. Osakekohtainen tulos


Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla kantaosakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Fiskars-konsernilla ei ole avoimia optio-ohjelmia tai muita rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutuksia, joten laimennettu osakekohtainen tulos on sama kuin laimentamaton.


2012 2011
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 178,9 156,3
Osakkeiden lukumäärä 82 023 341 82 023 341Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 81 905 242 81 908 714Tulos/osake, euroa (laimentamaton) 2,18 1,91
Tulos/osake, euroa (laimennettu) 2,18 1,91