VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

Konsernin oman pääoman muutoslaskelmaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake- Omat Muunto- Kertyneet
milj. euroa pääoma osakkeet erot voittovarat Yhteensä
31.12.2010 77,5 -0,8 -0,3 477,1 553,5


Muuntoeron muutos

3,5
3,5
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

-1,1 -1,3 -2,4
Rahavirran suojaukset


-0,5 -0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen jälkeen


-0,3 -0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä

2,4 -2,1 0,2
Tilikauden tulos


156,3 156,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä

2,4 154,2 156,6
Omien osakkeiden hankinta
-0,1

-0,1
Maksetut osingot


-155,6 -155,6
31.12.2011 77,5 -0,9 2,0 475,7 554,3


Muuntoeron muutos

-1,0
-1,0
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

-1,8 2,0 0,1
Rahavirran suojaukset


-0,8 -0,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verojen jälkeen


-0,5 -0,5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä

-2,8 0,6 -2,2
Tilikauden tulos


178,9 178,9
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-2,8 179,6 176,7
Maksetut osingot


-112,2 -112,2
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 543,0 618,9
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.