VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilikauden 2012 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 778,8 milj. euroa (448,8).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,65 euroa/osake vuodelta 2012.

Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81 905 242 osaketta. Ehdotettu osinko olisi siten 53 238 407,30 euroa. Jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 725,6 milj. euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2013

 

Kaj-Gustaf Bergh Ralf Böer


Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth


Louise Fromond Gustaf Gripenberg


Ingrid Jonasson Blank Karsten Slotte


Jukka Suominen Kari Kauniskangas

toimitusjohtaja