VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FASEmoyhtiön tuloslaskelma


euroa Liite 2012
2011
Liikevaihto 2 25 962 621,01
25 576 722,22
Hankinnan ja valmistuksen kulut 4 -3 927 128,83
-4 624 327,93
Bruttokate
22 035 492,18 85 % 20 952 394,29 82 %


Hallinnon kulut 4 -18 796 184,84
-18 228 441,72
Liiketoiminnan muut tuotot 3 225 550,48
165 280 785,24
Liiketoiminnan muut kulut 4 -17 506,59
-13 470,94
Liikevoitto
3 447 351,23 13 % 167 991 266,87


Rahoitustuotot ja -kulut 7 428 965 488,50
-1 902 943,51
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
432 412 839,73
166 088 323,36


Satunnaiset erät 8 13 981 208,03
4 667 800,00
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
446 394 047,76
170 756 123,36


Tilinpäätössiirrot
402 847,14
289 834,41
Tuloverot 9 -4 564 796,68
-1 603 429,91


Tilikauden voitto (tappio)
442 232 098,22
169 442 527,86