VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

9. Tuloverot


euroa 2012 2011
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1 131 946,65 -387 280,87
Tuloverot satunnaisista eristä -3 425 395,97 -1 213 628,00
Edellisen tilikauden verot -7 454,06 -2 521,04
Tilikauden verot tuloslaskelmassa -4 564 796,68 -1 603 429,91