VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

8. Satunnaiset erät


euroa 2012 2011
Saatu konserniavustus 18 881 208,03 9 765 000,00
Maksettu konserniavustus -4 900 000,00 -5 097 200,00
Yhteensä 13 981 208,03 4 667 800,00