VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

7. Rahoitustuotot ja -kulut


euroa 2012 2011
Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 60 301 716,32

Muilta 515,00 506,81
Osinkotuotot yhteensä 60 302 231,32 506,81
Korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista

Saman konsernin yrityksiltä 2 943 879,79 2 795 528,61

Muilta

Korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 2 943 879,79 2 795 528,61
Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä
1 348 791,06

Muilta 437 911,63 -162 449,56
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 437 911,63 1 186 341,50
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 3 381 791,42 3 981 870,11
Pitkäaikaisten sijoitusten arvonpalautukset

Konserniyritykset* 369 150 000,00
Pitkäaikaisten sijoitusten arvonpalautukset yhteensä 369 150 000,00
* Vuonna 2008 tehty Avlis AB:n osakkeiden alaskirjaus on peruutettu ja kirjanpitoarvo palautettu alkuperäiseen arvoonsa.

Avlis AB on Fiskars Oyj Abp:n tytäryhtiö.


Korkokulut ja muut rahoituskulut


Saman konsernin yrityksille -881 953,47 -759 704,07

Muille -2 986 580,77 -5 125 616,36
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -3 868 534,24 -5 885 320,43
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 428 965 488,50 -1 902 943,51
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssieroja, netto 230 082,41 -33 262,49