VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

6. Henkilöstökulut ja henkilömäärä


Henkilöstökulut

euroa 2012 2011
Palkat ja palkkiot 5 030 284,56 5 828 023,39
Eläkekulut 1 042 747,58 876 614,20
Henkilösivukulut 989 522,61 216 382,53
Yhteensä 7 062 554,75 6 921 020,12Henkilöstö


2012 2011
Keskimäärin (FTE) 52 48
Kauden lopussa 49 50