VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

5. Tilintarkastajien palkkiot


euroa 2012 2011
Tilintarkastuspalkkiot 88 258,00 77 062,64
Veroneuvonta 143 080,66 205 336,77
Muut palkkiot 392 853,00 30 838,00
Yhteensä 624 191,66 313 237,41