VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

4. Liiketoiminnan kulut


Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

euroa 2012 2011
Aineet ja tarvikkeet 164 209,17 193 906,22
Varaston muutos 67 558,21 14 782,16
Työsuhde-etuudet 7 062 554,75 7 104 005,23
Poistot ja arvonalentumiset 1 616 884,47 1 692 039,48
Ulkoiset palvelut 897 589,37 456 558,74
Muut 12 932 024,29 13 391 477,82
Yhteensä 22 740 820,26 22 852 769,65Liiketoiminnan muut kulut

euroa 2012 2011
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 17 506,59 12 868,78
Saman konsernin yrityksille
602,16
Yhteensä 17 506,59 13 470,94