VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

3. Liiketoiminnan muut tuotot


euroa 2012 2011
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 132 780,09 177 526,54
Apporttiin liittyvä tytäryhtiöosakkeiden arvostusvoitto*
165 084 868,60
Muut tuotot 92 770,39 18 390,10
Yhteensä 225 550,48 165 280 785,24* Tytäryhtiöosakkeiden arvostusvoitto liittyen Fiskars Brands Inc:n osakkeiden luovutukseen apporttina Fiskars Americas Holding Oy Ab:lle.