VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

23. Vastuusitoumukset


euroa 2012 2011
Omien sitoumusten vakuudeksi 712 541,00 1 040 448,00
Leasing- ja vuokravastuut 2 965 731,00 2 721 097,00
Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi 12 151 314,00 13 017 885,00
Yhteensä 31.12. 15 829 586,00 16 779 430,00